Archive for the 'Meester Modrikamen' Category

Van wie zijn de reserves?

december 16, 2006

Meester Modrikamen reageerde als volgt op de beweringen van de NBB en de Staat dat de reserves niet van de NBB zouden zijn:

“De Belgische Staat heeft nooit één cent bij de NBB in bewaring gegeven. Bepaalde activa die eigendom zijn van de Staat staan duidelijk apart geboekt en vermeld op de balans.

Integendeel de NBB heeft in het verleden HAAR reserves ten dienste gesteld van de Belgische Staat. Onder meer in 1926 en 1935 waar er hevige speculatie tegen de frank bestond en waar de NBB, op vraag van de overheid, haar reserves aanwendde om de frank te verdedigen. Aangezien de Belgische Staat zich garant stelde voor eventuele verliezen die tijdens deze operaties zouden geleden worden is het niet meer dan normaal dat de Staat dan ook de winsten kreeg die bij deze operaties geboekt werden.

Daarenboven, als het toch allemaal zo duidelijk was dat die meerwaarde toekwam aan de Staat waarom heeft men dan vanaf 1988 ontelbare wetten gestemd om ervoor te zorgen dat die activa naar de Schatkist konden getransfereerd worden? Ik zal het U zeggen mijnheer de Voorzitter, heren rechters: omdat men vanaf 1988 begonnen is met het systematisch onteigenen van de aandeelhouders. Er bestaat geen enkele twijfel, die reserves zijn van de NBB en bij een uitkering dienen de statuten gerespecteerd te worden. Trouwens, de minderheidsaandeelhouders vragen maar om een klein deel van de koek, het deel waar ze recht op hebben.

In totaal werd er 8,32 miljard euro aan meerwaarden op goud overgedragen aan de Staat. Hiervan kwam:
6,45 miljard euro toe aan de Staat;
1,87 miljard euro toe aan de minderheidsaandeelhouders;
beide partijen bezitten 50% van de aandelen. ”

 Einde citaat.

Advertenties