Archive for the 'Geschiedenis' Category

Samengevat

juni 25, 2007

De Staat kreeg tien miljard euro!
Had men genoegen genomen met de acht miljard euro waar men recht op had;
en hadden ze de minderheidsaandeelhouders de twee miljard euro gegeven waar die recht op hadden;
dan was iedereen gelukkig geweest;
en had de Staat 100% van de NBB in handen gehad zonder er voor te moeten betalen.

Advertenties

Twee hoofdzonden!!

juni 25, 2007

Gulzigheid en hebzucht zijn twee van de zeven hoofdzonden of doodzonden zoals wij dat hier noemen.

En hier hebben onze achtbare tegenstrevers zich schuldig aan gemaakt. Ze hebben in totaal meer dan 10 miljard euro uit de beursgenoteerde NBB gepompt om versneld de staatsschuld af te bouwen. Die grote roof heeft jaren voorbereiding gevergd en Fons Verplaetse heeft de ministers talloze malen gewaarschuwd voor de problemen die zouden ontstaan als men die minderheidsaandeelhouders niet eerst zou uitkopen.

De voorbereidingen voor de grote roof begonnen ergens in het begin van de jaren negentig van vorige eeuw en de grote slag werd in 1996 geslagen. Volg nu allemaal even mee:
-in totaal roofde men dus meer dan 10 miljard euro uit de NBB;
-in 1995, het jaar voor de grote slag noteerde de NBB een hoogste koers van 1261,78 euro;
-had men in 1995 het deel van de kleine aandeelhouders in deze onrechtmatige transferts (ongeveer 10.000 euro per aandeel) gebruikt om die aandeelhouders uit te kopen dan zouden die een groot gat in de lucht gesprongen hebben;
-de minderheidsaandeelhouders zouden zeer tevreden geweest zijn met hun rechtmatig deel van het geroofde kapitaal en de Staat zou de rest van de aandelen gekregen hebben zonder er extra voor te moeten betalen.

Tragisch!

mei 20, 2007

Frère Orban (1812-1896) had een heilige angst voor wat geldhongerige politici konden aanrichten bij een vennootschap als de Nationale Bank. Het is dan ook bijzonder tragisch dat men exact 100 jaar na zijn overlijden begon met het leegroven van de NBB. Inderdaad, precies in 1996 begon met met het transfereren van de onbeschikbare reserves.

Toeval bestaat niet!

De Staat als aandeelhouder!

mei 20, 2007

De meeste mensen beseffen niet dat de Staat slechts in 1948 aandeelhouder werd, 98 jaar na de oprichting van de NBB. Misbruik makend van de naoorlogse situatie legde de Staat beslag op de winsten die de Bank tijdens de oorlog gemaakt had. Dat de NBB tijdens de oorlog bleef werken in nauw overleg met de regering in ballingschap speelde geen rol. Men legde beslag op 264 miljoen frank oorlogswinst en hiervan gebruikte men 200 miljoen frank om in te tekenen op 200.000 aandelen tegen 1.000 frank per aandeel. De gemiddelde beurskoers in het voorafgaande jaar bedroeg 2.200 frank en deze koers was reeds laag omdat men angst had voor een volledige nationalisatie tegen slechte voorwaarden. Uit schrik voor een totale nationalisatie accepteerden de aandeelhouders deze coup.  Het was een woelige tijd, de communisten haalden bij de eerste naoorlogse verkiezingen 13% van de stemmen en een groot deel van de bevolking was overtuigd van de voordelen die het communisme te bieden had. In ruil voor deze machtsgreep kregen de privé aandeelhouders het systeem van de dubbele meerderheid om hen te beschermen tegen de willekeer van de politici. Dit systeem van dubbele meerderheid werd in 1993 door diezelfde politici bij wet afgeschaft want dit systeem stond de transferts van die onbeschikbare reserves in de weg.  Sindsdien transfereerden de politieke marionetten die aan het hoofd van de NBB staan ongeveer 80% van de activa van deze beursgenoteerde vennootschap naar de Staat, de hoofdaandeelhouder.  Dat 50% van de aandelen in handen was van privé aandeelhouders werd voor het gemak even vergeten.

De NBB story, het verhaal van schande en bedrog!

Statutenwijziging in 1988

januari 16, 2007

Het personeel werd opgetrommeld om de minderheidsaandeelhouders schaakmat te zetten!I

In 1988 hebben de aandeelhouders van de NBB een statutenwijziging gestemd, die de meerwaarden gerealiseerd op de goudverkopen deed belanden op een bijzondere onbeschikbare reserverekening, waarvan het saldo bij vereffening van de Bank aan de Staat zou worden toegekend.
Deze statutenwijziging werd met een dubbele meerderheid aangenomen, dus een meerderheid zowel in aantal stemmen als in aantal vertegenwoordigde aandeelhouders.

Een mogelijke verklaring voor deze buitensporige vorm van altruïsme is de volgende : de NV Nationale Bank van België zou op 31 december 1988, volgens de toen geldende statuten, zijn opgeheven. Vroeger werden NV’s opgericht voor een bepaalde duur.
Tegelijk met het agendapunt “meerwaarden op goudverkopen” werd er o.m. ook gestemd over het agendapunt “verlenging van de duur van de NBB voor onbepaalde tijd”.

Gewoonlijk kwamen er voor een statutenwijziging slechts een twintigtal aandeelhouders opdagen, maar op die bewuste 19de december 1988 kwamen ze met honderden, sommige vergezeld van hun volwassen kinderen-mede-aandeelhouders. Er waren in totaal 594 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De meeste volmachten waren afgegeven aan de gouverneur. Later bleken de meeste aanwezigen personeelsleden van de NBB te zijn, die zich ongerust maakten over het voortbestaan van hun werkgever. Zij stemden voor alle statutenwijzigingen.

 Met dank aan Owell

31 december 1851

januari 3, 2007

’t Is al lang geleden, natuurlijk.
Op 31 december 1851 waren er 111 geregistreerde aandeelhouders met 11 189 aandelen. Er waren ook 13 811 aandelen aan toonder verspreid onder het publiek.

Dit toont duidelijk aan hoe snel de twee aandeelhouders van het eerste uur hun belang afbouwden omwille van het hoge risico.