Archive for the 'Acties' Category

Groene Petten op straat!

maart 31, 2008

Vandaag was het zover! Bekijk het filmpje (klik op de pijl in het midden of linksonder):

Vodpod videos no longer available. Of beluister het interview (klik op het pijltje linksonder):

Vodpod videos no longer available.

Bron: deredactie.be

Advertenties

Gouverneur Finse centrale bank in Brussel!

januari 15, 2008

Op vrijdag 15 februari komt gouverneur Erkki Liikanen van de Bank of Finland naar Brussel om een woordje te placeren: “Is there a Finnish or Nordic model?”

Natuurlijk is er een Fins of Noors model. In landen waar politici hun fatsoen houden en handelen in het belang van de mensen die hen verkozen hebben, werken de mensen liever en hebben ze weinig problemen met het betalen van hun belastingen. Eerste vereiste is natuurlijk dat die politici het voorbeeld geven, als ze echter de wetten niet respecteren die ze zelf gemaakt hebben, knoeien met het eigendomsrecht, vriendjes voor het leven benoemen dan wordt die voorbeeldfunctie echter een gevaar voor het voortbestaan van de Staat.

Vrijdag 15 februari 2008 van 12 tot 13 uur.
Gouverneur Erkki Liikanen van de Bank of Finland
“Is there a Finnish or Nordic model?”
Auditorium van de NBB, Warmoesberg 61 te Brussel
inschrijven via: ja@febelfin.be
informatie: 02/507.68.52

Na de voordracht bieden de aandeelhouders van de NBB de aanwezigen een broodjeslunch aan.

Aan alle aandeelhouders van de NBB

januari 15, 2008

Beste mensen,

2008 wordt het jaar van de waarheid. Na zes jaar rechtvaardige strijd begint bij steeds meer mensen door te dringen dat het refreintje van de onafhankelijke directeurs van de NBB vals klinkt en wordt het dossier door steeds meer waarnemers in binnen- en buitenland gevolgd.

Het leegplunderen van de beursgenoteerde NBB zonder de rechten van de minderheidsaandeelhouders te respecteren, de weigering van de onafhankelijke directie om te praten met haar aandeelhouders, het machtsmisbruik en de arrogantie doen steeds meer wenkbrauwen fronsen. We kunnen het dossier dit jaar een definitieve wending geven doch daarvoor moeten we de handen in mekaar slaan.

De jongste drie jaar ben ik gemiddeld meer dan veertig uur per week in de weer geweest om te voorkomen dat dit schandelijke dossier in de vergeetput zou belanden. Laat het niet voor niets geweest zijn.

Een massale aanwezigheid op de Algemene Vergadering van maandag 31 maart 2008, minstens 500 liefst 1.000 aandeelhouders!
Minstens vijf groene petten op iedere voordracht van onze onafhankelijke directeurs!
Het is een absolute must, ik reken op jullie!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

AANWEZIGHEID TELT!!!!

januari 9, 2008

JULIE AANWEZIGHEID OP MAANDAG 31 MAART 2008 IS HET ENIGE DAT TELT!!!!

In Frankfurt zitten ze op het puntje van hun stoel!
Laat ons zorgen dat ze eraf donderen van ’t verschieten.

Al jaren vertellen de onafhankelijke directeurs van de NBB aan hun vrienden in Frankfurt dat hier in België alles onder controle is. ALLE aandeelhouders van de NBB zijn immers tevreden, zo vertellen de advocaten van de NBB en de Staat het in de rechtbanken.  En dat vertellen de onafhankelijke directeurs van de NBB uiteraard ook aan hun collega’s in het buitenland. Alle aandeelhouders van de NBB zijn tevreden met het riante dividend, het openlijke bedrog en het toekomstgerichte beleid van de onafhankelijke directie. “Iedereen is tevreden behalve een paar professionele oproerkraaiers”, zo vertelde de befaamde meester Van Ommeslaeghe tegen de voorzitster van de Rechtbank van Koophandel in Brussel. En op dat moment kwam Noshirt op het idee om die groene petten te laten maken opdat men tijdens de AV de koppen zou kunnen tellen.

Dat was zonder meer een kantelmoment in dit dossier waarvoor we meester Van Ommeslaeghe eeuwig dankbaar zijn.

Maandag 31 maart 2008!!!

januari 9, 2008

Voor alle duidelijkheid wil ik toch nog maar eens het onwaarschijnlijke belang van de algemene vergadering van 31 maart 2008 onderstrepen. We krijgen hier de gelegenheid om de genadeslag toe te brengen. Het enige wat we hiervoor nodig hebben is 500 gemotiveerde aandeelhouders. Vijfhonderd mensen die een hallucinant spektakel te zien zullen krijgen van acht politieke marionetten die zich zonder enig verweermiddel zullen moeten verdedigen tegen de terechte grieven van de aandeelhouders die al tientallen jaren op de meest onrechtvaardige manier werden behandeld.

De onafhankelijke directeurs van de NBB: ze hebben het al moeilijk gehad de jongste jaren, het is klein bier met hetgeen ze op 31 maart 2008 zullen meemaken.

De arrogantie en de minachting, die de politiek benoemde marionetten ten overstaan van hun aandeelhouders aan de dag legden, zullen op maandag 31 maart 2008 hun tol eisen! De manier waarop onze beursgenoteerde NV werd leeggeplunderd, de wijze waarop de statuten werden verkracht, het bedrog en de leugens: de tijd is gekomen dat Boontje om zijn loontje gaat komen.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Maandag 26 november 2007

oktober 27, 2007

Op maandag 26 november 2007 komt onze onafhankelijke gouverneur Guy Quaden een voordracht geven in Mons.  Gelet op het belang van een talrijke aanwezigheid en de aandacht die er in Wallonië begint te groeien voor dit dossier is het belangrijk dat er zoveel mogelijk groene petten in Bergen zijn die dag.

Inschrijven via de website van de NBB of via de link die ik eerder postte.

Onafhankelijk regent Durez in Bergen

oktober 27, 2007

Op donderdag 25 oktober gaf onafhankelijk regent Martine Durez een mooie voordracht op de universiteit in Bergen.  Ik had een bijzonder vervelende vraag voorbereid doch mevrouw Durez was zo charmant en vriendelijk dat ik het niet over mijn hart kreeg.  Ik hield het dan maar bij enkele vragen over de post en Belgacom.  Na de voordracht had ik nog een zeer aangenaam gesprek met onze onafhankelijke regent en met enkele andere belangrijke personaliteiten uit Wallonië.  Ik ontving tevens twee uitnodigingen om over het NBB dossier een voordracht te komen geven in twee humaniora’s te Bergen.

De voordrachten zullen deels in het Nederlands en deels in het Frans worden gegeven.  De vraagstelling en de antwoorden op de vragen zullen in het Frans zijn.

De invloed van onafhankelijke regenten

oktober 16, 2007

Zoals we allemaal weten is De Tijd, Netto, De Belegger allemaal eigendom van De Persgroep. De grote baas van De Persgroep is de heer Christian Van Thillo die tevens onafhankelijk regent bij de NBB is.  Hierdoor is uiteraard eveneens de onafhankelijkheid van alle uitgaven van De Persgroep een stuk groter geworden.

Zodoende kregen we van deze mensen het verbod om zaterdag onze pamfletten uit te delen op hun evenement. De mail die ik hierover ontving lijkt wel een kopie van de mail van de VFB enkele weken geleden. Bij de VFB was de voorzitter een persoonlijke vriend van premier Verhofstadt & co, voor Finance Avenue is de grote baas een onafhankelijke regent bij de NBB.

Ik heb dan ook besloten om zaterdag niet naar Finance Avenue te gaan tenzij er minstens zes NBB aandeelhouders bereid zijn om zaterdag mee actie te voeren.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via erikgeenen@nbb4ever.be

Als er nu geen zes medestanders zich aanmelden kan ik zaterdag lekker thuisblijven.  Een goede oefening voor als er volgend jaar minder dan 500 aandeelhouders op de Algemene Vergadering zijn.

Finance Avenue 2007

oktober 16, 2007

Geachte heer,

Helaas heeft een en ander voor wat betreft dit specifieke evenement niet echt iets te maken met sympathie voor uw project. Wij garanderen sponsors en standhouders (ik kan u geruststellen, de NBB is er geen van) een duidelijke afgelijnde visibiliteit op dit evenement. Wij kunnen, zoals u zal begrijpen, niet meten met twee maten en gewichten. We moeten ieder jaar diverse organisaties weigeren, om evidente redenen, die aan de ingang maar wat graag flyers wensen uit te delen, ook al behoren ze niet tot één van partners in het project.

Op de – overigens private – terreinen van Tour & Taxis waar het evenement in één van de gebouwen plaatsvindt, kunnen we u daarom geen toelating geven om uw informatie te verdelen.

Dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Dieter Haerens

Uitgever financieel-fiscale cel

Verslag bezoek ECB 12-10-2007

oktober 14, 2007

Aandeelhouders van de NBB zijn stipte mensen.  In Nazareth vertrok de bus vijf minuten voor het geplande vertrekuur en ook op de andere opstapplaatsen was iedereen tijdig aanwezig.  Aangezien er nog enkele last minute annulaties waren reisden in totaal 36 minderheidsaandeelhouders naar Frankfurt.  Aangezien de algemene vergaderingenvan de NBB tot en met 2001 bijgewoond werden door gemiddeld 25 aandeelhouders was 36 een zeer mooi aantal.  De meeste aandeelhouders hadden toch één of ander groen kledingstuk op de kop kunnen tikken en enkele dames kwamen bijzonder elegant voor de dag.  Spijtig genoeg was ook de Nederlandse beleggersactivist Frans Faas op het laatste moment verhinderd door een onverwachte procedure in kortgeding.  In Geel-Oost werden de krakend verse ontbijtkoeken aan boord afgeleverd en onze sympathiserende bakker had prima werk geleverd.  Het feit dat het assortiment van 120 koffiekoeken tot de laatste kruimel verorberd werden toonde niet alleen aan de ze van goede kwaliteit waren doch tevens dat de NBB aandeelhouders, omwille van het lage NBB dividend, af en toe honger lijden en dit  in tegenstelling tot de onafhankelijke directeurs van het instituut die er allemaal weldoorvoed uitzien.

De heenreis verliep voorspoedig zonder enige file zodat we meer dan een uur te vroeg arriveerden.  Het was een mooi zicht toen de 36 met groene pet getooide NBB aandeelhouders de Eurotower aan de Kaiserstrasse binnenstapten en aangezien men tegenwoordig niet gewoon is dat mensen op tijd arriveren waren onze gastheren en vrouwen een weinig verrast.  Aangezien het buffet nog niet helemaal klaar stond kregen we de gelegenheid om eens rond de indrukwekkende toren te wandelen en nog een drankje te nuttigen in een etablissement dat aan de achterkant gelegen was.  Zodoende leidde onze vroege aankomst tot een ongewilde demonstratie van de groene petten want als zo’n groep van 36 mensen met groene petten en dito kledingstukken rond het hoofdkwartier van de ECB marcheert trekt zoiets uiteraard nogal wat aandacht.

Om kwart voor één konden we dan met de registratie beginnen om vervolgens door een strenge veiligheidscontrole uiteindelijk in de tempel van onze euro door te dringen.  De ontvangst was bijzonder hartelijk en de lunch die ons werd aangeboden was, net als de wijnen, van hoog niveau.  Tijdens de lunch hadden we zeer interessante gesprekken met verschillende mensen van de ECB en beantwoordden we vele vragen die op ons werden afgevuurd.  De ECB verzocht ons om geen verklaringen af te leggen over wat er binnen de muren van de Eurotower verteld werd en wij hebben beloofd om ons hieraan te houden.  Na de lunch volgde de overhandiging van de brief en documenten voor president Trichet en werden tevens zes groene petten afgegeven voor de zes directeurs van de ECB.  Uiteraard kregen ook de mensen die met ons gesproken hebben en de voordrachtgever een groene pet aangeboden.  Daarna volgde een bijzonder interessante voordracht tijdens dewelke heel wat aandeelhouders talloze vragen op tafel wierpen.  Elke vraag werd duidelijk en correct beantwoord.

Omstreeks 16 uur verlieten we blij en voldaan de Eurotower en stapten we in kolonne de historische binnenstad van Frankfurt in.  Sommigen gingen winkelen, anderen gingen op het historische marktplein grote potten bier drinken.  We kochten een mooie briefkaart voor onze onafhankelijke gouverneur die getekend werd door de mannen die met die grote bierpotten aan ’t worstelen waren.  De briefkaart werd van volgende tekst voorzien:

“Beleefde groeten vanuit Frankfurt, vanwege Uw dankbare aandeelhouders.”

Om 18.15 vertrokken we terug richting België doch we hadden beter nog enkele uren blijven plakken.  Er was namelijk een zwaar verkeersongeval gebeurd waardoor de A3 volledig was afgesloten in de richting van Frankfurt en twee van de drie rijstroken in de richting van België.  We verloren bijna vier uur in die file en om middernacht nogmaals een uur omwille van wegwerkzaamheden.  Doch de spirit van de aandeelhouders bleef opgewekt want iedereen realiseerde zich dat vier uur file nog altijd stukken beter is dan het magere dividend van de NBB.  Uiteindelijk arriveerden de laatsten om kwart voor vier in Nazareth.

Besluit: het was een fantastische ervaring.