Archive for januari, 2008

De koers

januari 18, 2008

Heel wat mensen maken zich ongerust over de koers en tegen hen kan ik enkel zeggen wat ik al ontelbare malen herhaald heb in mijn leven:
HET IS NIET DE KOERS DIE TELT, HET IS DE WAARDE DIE ONDER HET AANDEEL ZIT DIE BELANGRIJK IS!

Dit telt uiteraard niet enkel voor de NBB, dit geldt voor ieder aandeel.
Bij de NBB is het enkel wat gemakkelijker omwille van de eenvoud.

Boekwaarde +/-6.000 euro per aandeel
Intrinsieke waarde +/-16.000 euro per aandeel
Koers 2.950 euro

En raad eens wat ik ga doen mocht die koers in de huidige situatie nog wat lager gaan?

En onze tegenstrevers?
Onafhankelijke bestuurders die hun eigen statuten niet kennen!
Onafhankelijke bestuurders die 50.000 euro per aandeel aan één aandeelhouder schenken zonder de rechten van de andere aandeelhouders te respecteren.
Onafhankelijke bestuurders die niet verstandig genoeg waren om van die 50.000 euro per aandeel 2.500 euro te gebruiken om die kleine aandeelhouders uit te kopen terwijl die zich nog van niks bewust waren.
Onafhankelijke bestuurders die niet met hun aandeelhouders durven praten.

Van zulke mensen heb ik eerlijk gezegd geen schrik, die moeten bang van zichzelf zijn.

Advertenties

Gouverneur Finse centrale bank in Brussel!

januari 15, 2008

Op vrijdag 15 februari komt gouverneur Erkki Liikanen van de Bank of Finland naar Brussel om een woordje te placeren: “Is there a Finnish or Nordic model?”

Natuurlijk is er een Fins of Noors model. In landen waar politici hun fatsoen houden en handelen in het belang van de mensen die hen verkozen hebben, werken de mensen liever en hebben ze weinig problemen met het betalen van hun belastingen. Eerste vereiste is natuurlijk dat die politici het voorbeeld geven, als ze echter de wetten niet respecteren die ze zelf gemaakt hebben, knoeien met het eigendomsrecht, vriendjes voor het leven benoemen dan wordt die voorbeeldfunctie echter een gevaar voor het voortbestaan van de Staat.

Vrijdag 15 februari 2008 van 12 tot 13 uur.
Gouverneur Erkki Liikanen van de Bank of Finland
“Is there a Finnish or Nordic model?”
Auditorium van de NBB, Warmoesberg 61 te Brussel
inschrijven via: ja@febelfin.be
informatie: 02/507.68.52

Na de voordracht bieden de aandeelhouders van de NBB de aanwezigen een broodjeslunch aan.

Aan alle aandeelhouders van de NBB

januari 15, 2008

Beste mensen,

2008 wordt het jaar van de waarheid. Na zes jaar rechtvaardige strijd begint bij steeds meer mensen door te dringen dat het refreintje van de onafhankelijke directeurs van de NBB vals klinkt en wordt het dossier door steeds meer waarnemers in binnen- en buitenland gevolgd.

Het leegplunderen van de beursgenoteerde NBB zonder de rechten van de minderheidsaandeelhouders te respecteren, de weigering van de onafhankelijke directie om te praten met haar aandeelhouders, het machtsmisbruik en de arrogantie doen steeds meer wenkbrauwen fronsen. We kunnen het dossier dit jaar een definitieve wending geven doch daarvoor moeten we de handen in mekaar slaan.

De jongste drie jaar ben ik gemiddeld meer dan veertig uur per week in de weer geweest om te voorkomen dat dit schandelijke dossier in de vergeetput zou belanden. Laat het niet voor niets geweest zijn.

Een massale aanwezigheid op de Algemene Vergadering van maandag 31 maart 2008, minstens 500 liefst 1.000 aandeelhouders!
Minstens vijf groene petten op iedere voordracht van onze onafhankelijke directeurs!
Het is een absolute must, ik reken op jullie!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

AANWEZIGHEID TELT!!!!

januari 9, 2008

JULIE AANWEZIGHEID OP MAANDAG 31 MAART 2008 IS HET ENIGE DAT TELT!!!!

In Frankfurt zitten ze op het puntje van hun stoel!
Laat ons zorgen dat ze eraf donderen van ’t verschieten.

Al jaren vertellen de onafhankelijke directeurs van de NBB aan hun vrienden in Frankfurt dat hier in België alles onder controle is. ALLE aandeelhouders van de NBB zijn immers tevreden, zo vertellen de advocaten van de NBB en de Staat het in de rechtbanken.  En dat vertellen de onafhankelijke directeurs van de NBB uiteraard ook aan hun collega’s in het buitenland. Alle aandeelhouders van de NBB zijn tevreden met het riante dividend, het openlijke bedrog en het toekomstgerichte beleid van de onafhankelijke directie. “Iedereen is tevreden behalve een paar professionele oproerkraaiers”, zo vertelde de befaamde meester Van Ommeslaeghe tegen de voorzitster van de Rechtbank van Koophandel in Brussel. En op dat moment kwam Noshirt op het idee om die groene petten te laten maken opdat men tijdens de AV de koppen zou kunnen tellen.

Dat was zonder meer een kantelmoment in dit dossier waarvoor we meester Van Ommeslaeghe eeuwig dankbaar zijn.

Maandag 31 maart 2008!!!

januari 9, 2008

Voor alle duidelijkheid wil ik toch nog maar eens het onwaarschijnlijke belang van de algemene vergadering van 31 maart 2008 onderstrepen. We krijgen hier de gelegenheid om de genadeslag toe te brengen. Het enige wat we hiervoor nodig hebben is 500 gemotiveerde aandeelhouders. Vijfhonderd mensen die een hallucinant spektakel te zien zullen krijgen van acht politieke marionetten die zich zonder enig verweermiddel zullen moeten verdedigen tegen de terechte grieven van de aandeelhouders die al tientallen jaren op de meest onrechtvaardige manier werden behandeld.

De onafhankelijke directeurs van de NBB: ze hebben het al moeilijk gehad de jongste jaren, het is klein bier met hetgeen ze op 31 maart 2008 zullen meemaken.

De arrogantie en de minachting, die de politiek benoemde marionetten ten overstaan van hun aandeelhouders aan de dag legden, zullen op maandag 31 maart 2008 hun tol eisen! De manier waarop onze beursgenoteerde NV werd leeggeplunderd, de wijze waarop de statuten werden verkracht, het bedrog en de leugens: de tijd is gekomen dat Boontje om zijn loontje gaat komen.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!