1948

oktober 27, 2007

Er bestaan nogal wat misverstanden omtrent hetgeen in 1948 gebeurde, daarom volgende toelichting:

We moeten hier een beetje opletten. Gelet op de winstverdeling en de verdeling van de reserves zoals dat in 1926 werd bepaald ontstond er in 1948, toen de Staat 50% van de aandelen “kreeg”, een situatie die voldeed aan de economische realiteit. Voor 1948 kreeg de Staat immers hetzelfde als na 1948 alleen onder een andere vorm.

Vanaf toen was de situatie eigenlijk duidelijker dan daarvoor en de minderheidsaandeelhouders werden beschermd tegen de willekeur van de hoofdaandeelhouder. Dertig jaar later begon de Staat echter steeds meer de tiran uit te hangen en begon men zich langzaam maar zeker de eigendommen van de minderheidsaandeelhouders toe te eigenen. Hetgeen er vanaf 1988 met het goud gebeurde, de schrapping bij wet van het systeem van de dubbele meerderheid en het transfereren van de onbeschikbare reserves waren wel regelrechte onteigeningen zonder compensatie.

De dief die steeds gulziger wordt naarmate er niemand reageert tegen zijn diefstallen, het is van alle tijden. Geen nood echter, de stouteriken zijn reeds tegen de lamp gelopen, ze beseffen het echter nog niet. Hoe langer het duurt voor dat besef doordringt hoe hoger de rekening zal oplopen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: