Archive for oktober, 2007

Maandag 26 november 2007

oktober 27, 2007

Op maandag 26 november 2007 komt onze onafhankelijke gouverneur Guy Quaden een voordracht geven in Mons.  Gelet op het belang van een talrijke aanwezigheid en de aandacht die er in Wallonië begint te groeien voor dit dossier is het belangrijk dat er zoveel mogelijk groene petten in Bergen zijn die dag.

Inschrijven via de website van de NBB of via de link die ik eerder postte.

Advertenties

Onafhankelijk regent Durez in Bergen

oktober 27, 2007

Op donderdag 25 oktober gaf onafhankelijk regent Martine Durez een mooie voordracht op de universiteit in Bergen.  Ik had een bijzonder vervelende vraag voorbereid doch mevrouw Durez was zo charmant en vriendelijk dat ik het niet over mijn hart kreeg.  Ik hield het dan maar bij enkele vragen over de post en Belgacom.  Na de voordracht had ik nog een zeer aangenaam gesprek met onze onafhankelijke regent en met enkele andere belangrijke personaliteiten uit Wallonië.  Ik ontving tevens twee uitnodigingen om over het NBB dossier een voordracht te komen geven in twee humaniora’s te Bergen.

De voordrachten zullen deels in het Nederlands en deels in het Frans worden gegeven.  De vraagstelling en de antwoorden op de vragen zullen in het Frans zijn.

Inbreng van een uitvinding!

oktober 27, 2007

De Staat heeft inderdaad nooit één cent geïnvesteerd in de NBB.
De Staat bracht echter een fantastische uitvinding in: papieren geld.

In het begin een zeer risicovolle onderneming doch de jongste vijftig jaar een kaskraker van jewelste.
De privé aandeelhouders brachten het kapitaal in en kregen in ruil hiervoor ongeveer 20% van de opbrengsten;
De Staat bracht die schitterende uitvinding in en kreeg in ruil 80% van de opbrengsten.

Een correcte deal waar ik geen enkel probleem mee heb.
De jongste 15 jaar kreeg de Staat van de onafhankelijke directeurs echter 99,9% van de koek en tot nader order is 99,9 niet gelijk aan 80.

Het verschil tussen 99,9 en 80 bedraagt slechts 25% in het voordeel van de Staat;
Het verschil tussen 0,1 en 20 is echter 20.000% in het nadeel van de minderheidsaandeelhouders. De minderheidsaandeelhouders hadden de jongste 15 jaar dus 200 keer meer moeten krijgen dan hetgeen ze ontvangen hebben.

Als de minderheidsaandeelhouders 200 keer meer gekregen hadden dan zou de balans in evenwicht geweest zijn 80% voor de Staat – 20% voor de minderheidsaandeelhouders.

Nu heeft de Staat meer dan 50.000 euro per aandeel ontvangen en de minderheidsaandeelhouders bijna niks. Zulke overdrijvingen blijven niet ongestraft!

1948

oktober 27, 2007

Er bestaan nogal wat misverstanden omtrent hetgeen in 1948 gebeurde, daarom volgende toelichting:

We moeten hier een beetje opletten. Gelet op de winstverdeling en de verdeling van de reserves zoals dat in 1926 werd bepaald ontstond er in 1948, toen de Staat 50% van de aandelen “kreeg”, een situatie die voldeed aan de economische realiteit. Voor 1948 kreeg de Staat immers hetzelfde als na 1948 alleen onder een andere vorm.

Vanaf toen was de situatie eigenlijk duidelijker dan daarvoor en de minderheidsaandeelhouders werden beschermd tegen de willekeur van de hoofdaandeelhouder. Dertig jaar later begon de Staat echter steeds meer de tiran uit te hangen en begon men zich langzaam maar zeker de eigendommen van de minderheidsaandeelhouders toe te eigenen. Hetgeen er vanaf 1988 met het goud gebeurde, de schrapping bij wet van het systeem van de dubbele meerderheid en het transfereren van de onbeschikbare reserves waren wel regelrechte onteigeningen zonder compensatie.

De dief die steeds gulziger wordt naarmate er niemand reageert tegen zijn diefstallen, het is van alle tijden. Geen nood echter, de stouteriken zijn reeds tegen de lamp gelopen, ze beseffen het echter nog niet. Hoe langer het duurt voor dat besef doordringt hoe hoger de rekening zal oplopen.

NBB aandelen verkopen?

oktober 23, 2007

Bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor daden die de belangen van hun stakeholders zware schade toebrengen.

Mijn NBB aandelen verkopen omdat ik het niet eens ben met de gang van zaken?  Geen haar op m’n hoofd dat daar aan denkt. Dat is immers de natte droom van iedere bestuurder die domme dingen doet: de aandeelhouders die niet tevreden zijn verkopen hun aandelen en de stoute bestuurders moeten geen verantwoording afleggen.

De onafhankelijke directeurs van de NBB herhaalden het reeds talloze malen: de aandeelhouders die niet tevreden zijn kunnen hun aandelen verkopen. Een bestuurder die zoiets verkondigt geeft toe dat hij verkeerd bezig is. Immers: als die bestuurders gelijk hebben en goed besturen dan worden degenen die kritiek leveren automatisch buitenspel gezet. Enkel bestuurders die maar wat aanmodderen komen vertellen dat degenen die niet tevreden zijn moeten verkopen. Degenen die recht in hun schoenen staan gaan geen enkele confrontatie uit de weg.

Na zes jaar weigeren de onafhankelijke directeurs van de NBB nog steeds iedere dialoog met hun aandeelhouders.  Waarom zou dat zijn denken jullie?

Voor degenen die het nog niet begrepen hebben zal ik het nog eens uitleggen: de onafhankelijke directie van de NBB en de Staat hebben geen enkel argument om zich te verdedigen tegen de aantijgingen van de aandeelhouders en, in plaats van te praten om uit de impasse te geraken, verschuilen zij zich in hun ivoren toren in de hoop dat hun opvolgers de troep mogen opruimen.  Persoonlijk vind ik dat een zeer gevaarlijke strategie die de problemen enkel vergroot.

Ondertussen blijven de minderheidsaandeelhouders nog altijd bereid om te praten.  Het geduld van de minderheidsaandeelhouders van de NBB lijkt onuitputtelijk doch misschien is dat enkel schijn.

Directeur bij de ECB

oktober 23, 2007

Directeur Peter Praet was voorbestemd om directeur bij de ECB te worden en het is ten zeerste te betreuren dat een landgenoot van dit kaliber hiervoor niet meer in aanmerking komt omwille van een probleem dat in een beschaafd land niet zou bestaan.

Als ik nu toch eens de mogelijkheid kreeg om enkele uren te praten met Minister Didier Reynders zodat ik deze man kon uitleggen hoe de vork aan de NBB-steel zit en hoe we dit probleem op een elegante manier kunnen oplossen.

Voordracht directeur Praet

oktober 23, 2007

De voordracht van directeur Peter Praet omtrent de recente ontwikkelingen op de financiële markten en de daarbij horende turbulenties was er eentje om “U” tegen te zeggen. Twee groene petten waren aanwezig en beiden genoten ze van de heldere en duidelijke uiteenzetting van één van de bekwaamste mensen in de Belgische financiële wereld. De afwezigen hadden vandaag ontelbare keren ongelijk. De voordracht werd, net als bij de ECB, gehouden op een “background basis” en er werd aan de aanwezigen, waaronder nogal wat buitenlandse journalisten, dan ook uitdrukkelijk gevraagd om hierover niets te publiceren. Gelet op de uitermate gevoelige zaken waarover directeur Praet gesproken heeft en de duidelijke manier waarop hij zich uitgedrukt heeft, zullen de groene petten dit verzoek dan ook respecteren.

Voorzichtige reactie op de reactie

oktober 19, 2007

Voor mij is Bart De Schutter een toffe gast die bijzonder ernstig met zijn werk bezig is en mijn commentaar op zijn artikel was zeker niet als een aanval op zijn persoon of zijn werk bedoeld.

Uiteraard heeft iedereen het recht om voorzichtig te zijn, ik ben dat trouwens zelf ook, doch in het NBB geval hebben vele mensen de neiging om een beetje te voorzichtig te worden.  Als Deminor, Modrikamen, Cash en Inside Beleggen met hun zeer conservatieve berekeningen, gebaseerd op de activa waarover geen betwisting bestaat, allemaal uitkomen op een absolute minimumwaarde die de 7.000 euro benadert dan zijn schattingen die daar ver onder liggen misschien een beetje te voorzichtig.  Het probleem in het NBB dossier is dat we nooit zullen krijgen waar we recht op hebben, we moeten natuurlijk wel proberen er zo dicht mogelijk bij te geraken.

Voor wat betreft de target van 5.100 euro: ik begrijp perfect de redenering van Bart.  In mijn leven heb ik reeds de meest onmogelijke zaken meegemaakt en in een geval als de NBB is het volgens mij de kwestie om te blijven zitten tot er een oplossing uit de lucht  valt.  Dit heeft mij al enkele malen een onwaarschijnlijke meerwaarde opgeleverd. Als dit gebeurt zal er weinig of geen tijd zijn om te reageren.

Stel: iemand heeft een verkooplimiet geplaatst op 5.300 euro en op een dag wordt die limiet gehaald.  Vijf minuten later wordt de koers geschorst  en wordt er een volledige nationalisering afgekondigd tegen 7.000 euro of meer.  Ja, dan is er uiteraard geen tijd meer om nog even een of andere limiet aan te gaan passen.

Enkele jaren geleden had ik na het eerste bod van Total opnieuw een zware positie in Petrofina opgebouwd, die op minder dan twee jaar trouwens afgesloten werd met een meerwaarde van meer dan 150%.  Een vriend van mij had hetzelfde gedaan en alhoewel ik hem talloze malen op het hart had gedrukt om te blijven zitten tot Total die laatste Petro’s kwam halen verkocht hij op een gegeven ogenblik toch rond 600 euro, hetgeen een verdubbeling van zijn kapitaal opleverde.  De dag nadat hij verkocht had kwam Total met een nieuw bod en ik kon één dag later gans mijn positie liquideren tegen 819 euro.  Mijn vriend liet hier zeer veel geld liggen terwijl iedereen wist dat Total die laatste Petrofina’s moest hebben.   Onlangs gebeurde trouwens hetzelfde met Electrabel.

De Belgische Staat moet 100% van de NBB in handen krijgen.  Er zijn veel te veel fouten gemaakt en die worden vroeg of laat afgestraft.  Volgens mij is er in dergelijke situaties dus geen optie dan te blijven zitten tot dit gebeurt.  Als de nationalisatie zou gebeuren tegen voorwaarden die ver beneden de redelijkheid liggen zullen er een aantal aandeelhouders ten strijde trekken.  Iedereen die dan betrokken was bij de nationalisering zal dan later recht hebben op de bijkomende vergoeding indien die bekomen wordt.  Hetzelfde gebeurde trouwens bij de BIS, degenen die verkochten op de beurs in plaats van in te gaan op het bod zagen een enorme meerwaarde aan hun neus voorbijgaan.

Reactie Smart Capital

oktober 19, 2007

Hieronder een reactie van auteur Bart De Schutter omtrent de publicatie van zijn artikel op deze blog. 

Sta ons toe kort te reageren op uw schrijven.

Ten eerste heeft u onze analyse en bespreking, die over meerdere jaren is opgebouwd, een beetje uit zijn context gerukt. In het artikel dat u uit nr. 382007 citeert (overigens zonder daarvoor een schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en gekregen) wordt trouwens verwezen naar wat wij eerder over de NBB schreven.

Daarin staat meermaals dat wij zeer conservatief en voorzichtig uitgaan van een waarde die wij aanzien als de absolute minimum fair value, de gekende en onbetwiste intrinsieke waarde. In één adem is daaraan toegevoegd dat dit een rekbaar begrip is (en voor discussie vatbaar) en dat bij verder rekenwerk cijfers tot ver boven 10.000 euro op het scherm komen.

Ten tweede hebben wij niet de taak om in eender welke partij zijn of haar kaart te spelen. Wij informeren de beleggers op een zo correct mogelijke wijze. Eveneens hebben wij eerder vermeld dat wie de redenering van een fors hogere faire value volgt, met plezier meer zal betalen dan onze aankooplimiet. Koersen van 3.000 – 3.500 euro werden eind vorig jaar al naar voor geschoven. Iedereen krijgt wel eens een publiek verwijt, dan hebben wij geen probleem met het verwijt dat we voorzichtig zijn in deze zaak.

Ten derde worden onze abonnees regelmatig op de hoogte gehouden. Indien de koers 5.100 euro of hoger staat, zullen wij hen voorzien van een update. Op dat moment kunnen er fundamenteel zaken zijn gewijzigd. Uw commentaar doet verkeerdelijk verstaan dat wij sowieso afscheid nemen aan 5.100 euro, zonder verder met eender wat rekening te houden. Dat is geen juiste conclusie. Vorig jaar schreven we dat we onze verkooptarget (fors?) zullen optrekken van zodra er een oplossing uit de bus lijkt te komen. De NBB werd door ons ook meermaals als een belegging op lange termijn bestempeld.

Tot slot laten wij ons leiden door feiten, aangevuld met onze persoonlijke analyse. Het staat vast dat elke analyse voor eindeloze discussies vatbaar is. Garanties bestaan in de beleggerswereld helaas niet, dat weet u ongetwijfeld ook.

Bart De Schutter

Commentaar artikel Smart Capital

oktober 18, 2007

Uiteraard ben ik verheugd dat auteur Bart De Schutter zijn veel te lage aankooplimiet van 2925 euro optrekt naar een realistischer niveau van 3400.  Zijn fair value van 4432 euro blijft echter onaanvaardbaar laag en speelt uiteraard in de kaart van onze onafhankelijke tegenstrevers.  4432 euro ligt trouwens toch wel zeer ver beneden de absolute minimumwaarde die Alain Deneef en Danny Reweghs berekenden in hun recent verschenen boek “De beste beleggingen tot 2010”.  Alain Deneef en Danny Reweghs kwamen uit op een absolute minimumwaarde van 6485 euro of 46% meer dan de fair value die Smart Capital vooropstelt. 

4432 euro voor een aandeel NBB is zeker geen fair value.  Fair value is minimaal 11.000 euro per aandeel.  Als de minderheidsaandeelhouders bij een uitkoopbod 11.000 euro per aandeel krijgen bij een dan heeft de hoofdaandeelhouder in totaal 72.000 euro opgestreken.

Meester Modrikamen heeft mij nogmaals bevestigd dat hij deze strijd tot de finish zal voeren als er geen deftige regeling uit de bus komt.  Gelet op de ontelbare fouten die onze achtbare tegenstrevers opeengestapeld hebben is het niet uitgesloten dat hij zijn gelijk haalt in Europa en dan zou er voor de minderheidsaandeelhouders wel eens meer dan 20.000 euro per aandeel kunnen inzitten.  Verkopen boven 5.100 euro is dan ook niet verstandig.  In dergelijke situaties moet een aandeelhouder blijven zitten tot er een oplossing uit de bus valt.  Rustig afwachten, winst gegarandeerd.