Archive for mei, 2007

Goed gelezen mensen?

mei 24, 2007

Uit deze quote van onze Minister van Financiën leren we twee dingen:

Ten eerste geeft onze minister eindelijk toe dat de regering goud verkocht heeft dat van de Nationale Bank was, het werd tijd. Zou de minister ondertussen ook begrepen hebben dat de NBB een beursgenoteerde vennootschap is die volledig werd opgericht met privé kapitaal?

Ten tweede heeft deze belangrijke medemens blijkbaar geen idee van wat duizend ton goud is. De maximale goudvoorraad die de Nationale Bank ooit in haar bezit had was 1303 ton. Nu heb ik berekend dat het onmogelijk is om duizenden tonnen goud te verkopen als ge er maar duizend hebt.

We moeten dus dringend met mijnheer Reynders gaan spreken om hem één en ander bij te brengen.

Advertenties

Stap in de goede richting!

mei 24, 2007

Didier Reynders in de weekend editie van de Tijd  dd. 17-05-2007:

“De kritiek op de eenmalige begrotingsoperaties laat Reynders koud. En de aanval is de beste verdediging. IN DE JAREN NEGENTIG WAS HET VOOR EEN ROOMS-RODE REGERING MOGELIJK OM DUIZENDEN TONNEN GOUD VAN DE NATIONALE BANK EN 50 PROCENT VAN BELGACOM TE VERKOPEN, slaat hij terug”.

Er staat wel degelijk Nationale Bank, en niet de staat.

Bestaansminimum

mei 22, 2007

Straks gaat men nog beweren dat de onafhankelijke directeurs van de NBB hun afspraken niet correct nakomen.  Dat men het personeel van de NBB in het algemeen belang niet gratis laat werken….

Het bestaansminimum zou toch voldoende moeten zijn voor iemand die in het algemeen belang voor de NBB mag werken. Ik stel voor dat de onafhankelijke directeurs het voorbeeld geven.

Betoging personeel NBB

mei 22, 2007

2007-05-22 Perscommuniqué
Betoging van het personeel van de Nationale Bank
Als antwoord op een communiqué van haar vakbondsafvaardiging wil de Nationale Bank eraan herinneren dat zij de ondertekende overeenkomsten en de sociale dialoog steeds heeft gerespecteerd.  Om het sociaal en financieel statuut van haar personeel te behouden dient de Nationale Bank zich aan te passen aan haar nieuwe context, die sinds de invoering van de euro een Europees karakter heeft gekregen en ook grondig werd gewijzigd door de evolutie in de technologie. Bovendien dient de Nationale Bank een
performante onderneming te blijven die uitstekende diensten verleent aan de hele gemeenschap. Dat vergt bepaalde veranderingen, het ontwikkelen van nieuwe competenties om de toekomst van bepaalde activiteiten van het bedrijf te verzekeren en het statuut van het personeel op lange termijn te kunnen garanderen. Die veranderingen zullen worden doorgevoerd met eerbiediging van de sociale dialoog en van de ondertekende overeenkomsten, die onder andere werkzekerheid garanderen. Bepaalde van de voorgestelde hervormingen hebben tot doel de competenties beter te onderscheiden en de goede prestaties te belonen op basis van een transparant systeem dat op objectieve criteria berust.

Algemene Vergadering Euronext

mei 22, 2007

Slechts enkele aandeelhouders woonden de laatste AV van Euronext bij. Het werd een gezellig onderonsje waar ik rustig mijn zeg kon doen tegenover deze belangrijke mensen. Na de vergadering bleven alle topmannen van Euronext lekker lang napraten en zodoende konden we hen het één en ander leren betreffende deugdelijk bestuur bij de NBB.

Voorzitter Jan-Michiel Hessels waarschuwde mij voor de louche figuren die achter de Amerikaanse hedge-funds zitten die mijn acties sponsoren. Die geruchten doen blijkbaar in de haute finance de ronde want ik heb dit de jongste maanden al enkele malen gehoord. Ik heb de heer Hessels met de hand op het hart verzekerd dat ik al deze acties met eigen middelen financier en dat ik nog nooit één cent ontvangen heb van welk hedge fund dan ook.

 Af en toe krijg ik wel een beetje steun van andere kleine aandeelhouders doch ik ben er zeker van dat daar geen louche figuren bijzitten. Die zitten immers ergens anders.   De heer Hessels was tevreden met mijn antwoord en hij wenste mij veel geluk.

Enkele vragen en antwoorden

mei 20, 2007

Op het Cash forum stelde een tegenstander volgende vragen:

Mocht dit zo zijn, wat ik ten zeerste betwijfel, waarom noteert dan de koers op een all time high ?
Wat bedoelt u met leegroven aub…
Waarom raadt u dan nog aan het aandeel te kopen als de kas leeg is ?
Is dat beleggingsadvies of bedoel je het omgekeerde ?
Hoe komt het dat het aandeel nu zo hoog staat ?

Wanneer komt u met uw bewijzen van al uw insinuaties ?

1.De intrinsieke waarde bedraagt ongeveer 16.000 euro, de boekwaarde +6.000 euro en de koers zit daar nog ver onder. Voor een value belegger zijn dit mooie cijfers.
2.Met leegroven bedoel ik het wegsluizen van geld dat niet de eigendom is van degene die het weggeeft en slechts gedeeltelijk van degene die het ontvangt.
3.De Staat heeft wel onterecht 50.000 euro per aandeel ontvangen doch er blijft nog altijd meer dan 16.000 euro per aandeel over. De kas is dus helemaal niet leeg, ze is alleen maar niet meer zo vol als vroeger.  En er kan uiteraard nog altijd een schadevergoeding komen voor de onterecht getransfereerde fondsen.
4.Dit is helemaal geen beleggingsadvies, dit is een wake up call voor de Belgische bevolking om het wanbeheer van onze politici een halt toe te roepen.
5.Het NBB aandeel noteert nog steeds tegen belachelijk lage prijzen.
6.De bewijzen liggen voor het oprapen. Er zijn de Statuten, er is de geschiedenis en er is het eigendomsrecht. Het is enkel kwestie om U niet te laten vangen aan de doelgerichte desinformatiecampagne.

Het beste bewijs werd door meester Modrikamen aangedragen tijdens de pleidooien omtrent de transferts van de opbrengsten van het goud: “Als het toch allemaal van de Staat was, waarom heeft men dan zoveel nieuwe wetten moeten creëren om die transferts mogelijk te maken?”

Antwoord: “Omdat men die wetten nodig had om een onteigening zonder compensatie door te voeren”.

En dit laatste is flagrant in strijd met het EVRM (het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Tragisch!

mei 20, 2007

Frère Orban (1812-1896) had een heilige angst voor wat geldhongerige politici konden aanrichten bij een vennootschap als de Nationale Bank. Het is dan ook bijzonder tragisch dat men exact 100 jaar na zijn overlijden begon met het leegroven van de NBB. Inderdaad, precies in 1996 begon met met het transfereren van de onbeschikbare reserves.

Toeval bestaat niet!

Dwarsliggers

mei 20, 2007

Zonder dwarsliggers ontsporen de treinen en dat is nu net wat er bij de NBB gebeurd is.  In de jaren zeventig is men begonnen met het verleggen van de rails en aangezien er geen dwarsliggers waren ontspoorde de trein op een nooit geziene manier. Iedereen geloofde het refreintje dat het toch allemaal van de Staat was en hierdoor konden de politiek benoemde marionetten ongeveer 80% van de activa van de NBB in de bodemloze Schatkist storten. De nachtmerrie van de liberale staatsman Frère Orban werd werkelijkheid, de hebberige politici slaagden erin om te graaien in de reserves van de NBB.

Het buitenhouden van op geld en macht beluste politici was één van de hoofdbekommernissen van Frère Orban.
En bijna waren de deugnieten er ongestraft vanaf gekomen.
Bijna, dat is niet hetzelfde als helemaal.

De Staat als aandeelhouder!

mei 20, 2007

De meeste mensen beseffen niet dat de Staat slechts in 1948 aandeelhouder werd, 98 jaar na de oprichting van de NBB. Misbruik makend van de naoorlogse situatie legde de Staat beslag op de winsten die de Bank tijdens de oorlog gemaakt had. Dat de NBB tijdens de oorlog bleef werken in nauw overleg met de regering in ballingschap speelde geen rol. Men legde beslag op 264 miljoen frank oorlogswinst en hiervan gebruikte men 200 miljoen frank om in te tekenen op 200.000 aandelen tegen 1.000 frank per aandeel. De gemiddelde beurskoers in het voorafgaande jaar bedroeg 2.200 frank en deze koers was reeds laag omdat men angst had voor een volledige nationalisatie tegen slechte voorwaarden. Uit schrik voor een totale nationalisatie accepteerden de aandeelhouders deze coup.  Het was een woelige tijd, de communisten haalden bij de eerste naoorlogse verkiezingen 13% van de stemmen en een groot deel van de bevolking was overtuigd van de voordelen die het communisme te bieden had. In ruil voor deze machtsgreep kregen de privé aandeelhouders het systeem van de dubbele meerderheid om hen te beschermen tegen de willekeer van de politici. Dit systeem van dubbele meerderheid werd in 1993 door diezelfde politici bij wet afgeschaft want dit systeem stond de transferts van die onbeschikbare reserves in de weg.  Sindsdien transfereerden de politieke marionetten die aan het hoofd van de NBB staan ongeveer 80% van de activa van deze beursgenoteerde vennootschap naar de Staat, de hoofdaandeelhouder.  Dat 50% van de aandelen in handen was van privé aandeelhouders werd voor het gemak even vergeten.

De NBB story, het verhaal van schande en bedrog!

Absurditeiten!

mei 19, 2007

Wat onze onafhankelijke directeurs en regenten vertegenwoordigen is mij ondertussen heel duidelijk.  Deze brave lieden vertegenwoordigen hun eigenbelang en dat van degenen die hen benoemd hebben.  Zij vertegenwoordigen in geen geval de aandeelhouders van de NBB want in dat selecte clubje zetelt geen enkele vertegenwoordiger van de mensen die 50% van het kapitaal in handen hebben.

En geloof me op mijn woord, als bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap 80% van de activa van dat bedrijf ten gelde maken, dat kapitaal vervolgens uitkeren aan de hoofdaandeelhouder en gemakshalve vergeten dat de helft van het kapitaal van de vennootschap in handen is van andere aandeelhouders, dan schort er iets.

Buiten enkele grappige clowns kan niemand akkoord gaan met dergelijke absurditeiten.