Archive for maart, 2007

Gisteren in Kortrijk

maart 2, 2007

Tijdens de receptie had ik een interessant gesprek met onze nieuwe onafhankelijke directeur De Batselier. De omstaanders waren bijzonder geïnteresseerd en zij gaven de onafhankelijke directeur groot gelijk toen hij zei dat het de schuld van de minderheidsaandeelhouders was dat er niet kon gepraat worden want zo besloot hij: “Omdat jullie naar de rechtbank gestapt zijn kunnen wij niet praten voor de rechtbanken een uitspraak gedaan hebben”.

Onafhankelijk directeur De Batselier is nog maar recent bij de NBB aan de slag gegaan zodat hij nog niet volledig op de hoogte is van het verhaal. Daarom heb ik mijn goed hart nogeens laten spreken en hem verteld hoe de vork aan de steel zat.

Op 13 februari 2002 vraagt Deminor om te praten.
Dit werd brutaal geweigerd en ook in de daaropvolgende maanden werd ieder gesprek van de hand gewezen.
In april vangt Deminor de eerste geruchten op dat men een wetswijziging aan het voorbereiden was.
Eigenaardig genoeg zou die wetswijziging in het nadeel van de minderheidsaandeelhouders uitvallen.
Wat moest Deminor toen doen?
Afwachten tot de wet werd gewijzigd en dan achter de feiten aan gaan hollen?
Deminor was dus verplicht om in mei naar de rechtbank te stappen.
Onze achtbare tegenstrevers hebben toen onze argumenten bestudeerd en twee maanden later dan toch de wet gewijzigd.
Toeval of niet, die wet was volledig in het nadeel van de minderheidsaandeelhouders.
In die wet van 2 augustus 2002 legt onze regering uit wat de parlementsleden in 1926 bedoelden met de term “emissierecht” met het oog op de invoering van de euro in 1999.
Die parlementsleden uit 1926, dat was andere koek dan die van vandaag, want die waren tenminste helderziend.
Degenen die akkoord gaan met dergelijke gang van zaken die doen maar doch ik zeg dat zulke praktijken niet thuishoren in een democratie. Dit is volgens mijn bescheiden mening een dictatoriële ingreep die indruist tegen alle regels van fatsoen en recht.
Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat wij er in België aan waren voor onze moeite.
De overwinningen die onze achtbare tegenstrevers sindsdien in de rechtbanken behaald hebben, ze moeten er niet fier op zijn.
Doch niet getreurd, alles zal netjes op z’n pootjes terechtkomen.
We go to Europe!

Toen was iedereen het met mij eens.
Het kan snel keren in deze wereld.

Advertenties