Archive for februari, 2007

Typisch Belgisch!

februari 28, 2007

De onafhankelijke directeurs van de NBB schenken 10 miljard euro, afkomstig van onze activa, aan de Staat en de slachtoffers zijn te verlegen om te zeggen dat ze dat niet netjes vinden.

Ik vraag niet om te roepen, te brullen of zelfs maar een beleefde vraag te stellen.
Neen, ik vraag om, door het dragen van een groene pet, te tonen dat jullie het niet prettig vinden om zonder compensatie onteigend te worden. Een stil vreedzaam protest zoals de grote Mohandas Karamchand Gandhi ons geleerd heeft. Mahatma (=groot van ziel) Gandhi, zoals hij genoemd werd, kreeg dankzij zijn vreedzaam protest zelfs het Britse Rijk eronder. Wat zouden wij de onafhankelijke directie van de NBB niet tot inkeer kunnen brengen?

Advertenties

Minister Reynders bij Unizo!

februari 28, 2007

Alhoewel het in oorsprong opgevat was om de “notionele intrest” te verduidelijken heb ik eerder in de pers vernomen dat de minister het wel breder zag in de thematiek van de avonden dus mischien kan de NBB ook ter sprake komen.

12 maart in oostende
14 maart in kampenhout
15 maart in antwerpen
21 maart in neerpelt
29 maart in nazareth
de titel van de avond in antwerpen en nazareth is “in dialoog met minister Didier Reynders”, de andere avonden zijn “ronde tafel i.s.m. minister Didier Reynders”
inschrijvingen via de website van unizo
http://www.unizo.be/activiteiten.jsp?soort=kmocontact

 met dank aan forum Ludo

Didier Reynders – Frère Orban

februari 28, 2007

De man die iedere toenadering blokkeert is Minister van Financiën Didier Reynders en ik vermoed dat dit komt omdat hij zich als Luikenaar beschouwt als de opvolger van de grote liberale staatsman Frère Orban.

Maar minister Reynders heeft slechts een gedeelte van de boodschap van Frère Orban begrepen.
De boodschap van Frère Orban was vierledig:
1.we richten een Nationale Bank op in het Algemeen Belang;
2.we richten die bank op met privé kapitaal om te verhinderen dat geldhongerige (corrupte) politici de kas plunderen;
3.we gaan die privé aandeelhouders een mooi dividend geven voor hun inbreng;
4.het is niet de bedoeling om privé aandeelhouders rijk te maken.

Als de onafhankelijke directeurs van de NBB bijna TACHTIG PROCENT van de activa aan geldhongerige en wanhopige politici schenken is het voor iedereen duidelijk dat minister Reynders enkel het eerste en het laatste punt van Frère Orban onthouden heeft. Deze twee punten kwamen hen goed uit, de zaken die niet in het plaatje pasten werden onder de mat geveegd.

Het is duidelijk dat de Statuten moeten nageleefd worden als er centen uitgekeerd worden. De minderheidsaandeelhouders hebben in 1996 niet gevraagd om die miljarden uit te keren, dat gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van de hoofdaandeelhouder. De kleintjes werden hier op een brutale manier onteigend.

Verkoop Hasselt chronologie!

februari 24, 2007

De chronologie volgens Cobogra.

18 september 2001
De Nationale Bank en Cobogra ondertekenen een onderhandse akte voor de verkoop van de gebouwen aan een ‘nog op te richten vennootschap’. Er wordt een voorschot betaald en Cobogra krijgt alvast de sleutels van het gebouw.

5 december 2001
De nv Cobogra wordt opgericht bij notariële akte. Het kapitaal bedraagt 248.000 euro. De oprichtende partijen (50/50) zijn Julien Convents en Grafityp Engineering Europe (Bosman). Rond deze periode wordt Cobogra ook gecontacteerd door het makelaarskantoor van de NMBS. Wat later volgt al het eerst bod van de NMBS, voor 2,18 miljoen euro.

20 december 2001
De oprichting van Cobogra verschijnt in het Staatsblad.

10 januari 2002
De verkoop van NBB aan Cobogra wordt officieel vastgelegd.

14 januari 2002
De directie van de NMBS keurt de aankoop van het pand goed.

7 februari 2002
Cobogra en NMBS bereiken een overeenkomst voor de wederverkoop van het betrokken gebouw voor de prijs van 2,3 miljoen euro.

2 mei 2002
Julien Convents wordt uitgenodigd door de gerechtelijke diensten in Hasselt. Herman Bosman, ook aanwezig, wordt niet ondervraagd. Volgens onderzoeksrechter Delbrouck in Hasselt is het onderzoek “nog lopende.”

Is het zo verlopen, kan iemand bevestigen waar deze informatie vandaan komt?

Als deze informatie klopt dan vertaal ik dit verhaal als volgt: “In de tweede helft van 2001 worden enkele handige zakenlui getipt dat er een gebouw van de NBB te koop staat en dat de NMBS dat zou kunnen gebruiken. De handige jongens tekenen een onderhandse verkoopovereenkomst maar wachten met de notariële akte tot er een genereus bod van de NMBS komt. Alhoewel dat bod meer dan het dubbele bedroeg van de prijs die de handige jongens nog niet betaald hadden(!!) happen ze niet onmiddellijk toe, men wist blijkbaar dat men bij de NMBS bereid was om er nog wat bij te lappen”.

Cobogra tekent een overeenkomst voor 991.574 euro;
een maand voor het verlijden van de notariële akte doet de NMBS een bod van 2,18 miljoen;
twee maanden later bereiken de partijen een akkoord over een prijs van 2,3 miljoen.

Vraag: Welke zot laat een bod van 2,18 miljoen liggen voor een gebouw dat hij kocht aan 0,99 miljoen en dat hij nog niet betaald heeft?
Antwoord: Een zot die weet dat de tegenpartij dat gebouw toch moet hebben en welke prijs ze daarvoor bereid zijn te betalen.

Welcome to Belgium.

Verkoop Hasselt

februari 24, 2007

Als ik de uitleg van vastgoedspecialisten goed begrijp kunnen de aan- en verkoopprijzen van onroerend goed heel gemakkelijk geraadpleegd worden.

Herman Bosman, één van de mannen achter Cobogra verklaart op 30 maart 2006 in Trends: “Het zou dom van ons geweest zijn om het genereuze bod van de NMBS niet te aanvaarden”.

Als ge op 4 januari een gebouw koopt voor 991.574 euro van de NBB en ge kunt
dat op 14 januari verder verkopen voor 2.305.410 euro aan de NMBS
zoudt ge goed zot zijn mocht ge zo’n genereus bod laten liggen.

De onafhankelijke directeurs van de NBB en de NMBS zijn duidelijk niet aan het werk met hun centen.

Dividend!

februari 24, 2007

Men schenkt 41.600 euro per aandeel aan de Staat en tegelijkertijd komt men de aandeelhouders vertellen dat men slechts een dividend van 50 euro per aandeel kan betalen omdat men voorzichtig moet zijn met de reserves.

Moet er nog zand zijn?

Uitkering reserves!

februari 24, 2007

Op het ogenblik dat men die onbeschikbare reserves (8.320.174.000 euro) uitkeerde had men de Staat geen 41.600,87 euro per aandeel cadeau mogen doen. Neen, men had de Statuten moeten eerbiedigen en dan zou het als volgt gegaan zijn:

32.267,20 euro per aandeel voor ieder van de 200.000 aandelen van de Staat;
9.333,67 euro per aandeel voor ieder van de 200.000 aandelen van de privé aandeelhouders!

De Staat, die nooit één cent in de NBB geïnvesteerd heeft, komt er bij deze verdeelsleutel niet slecht vanaf me dunkt.

Desinformatie!

februari 24, 2007

Dertig jaar aan een stuk heeft men foutieve informatie verspreid:
-het is allemaal van de Staat;
-het is een geïndexeerde obligatie….

Als de grote privé aandeelhouders, die het zich niet kunnen permitteren om ruzie te maken met hun big brother en regelgever, rustig laten begaan dan begint uiteindelijk iedereen te geloven dat het inderdaad om een geïndexeerde obligatie gaat en dat alle activa toch van de Staat zijn. Ikzelf heb dit in het begin van de jaren negentig herhaaldelijk in mijn brieven aan mijn klanten geschreven. Dus ik geloofde het ook en ik heb geen enkele moeite om dit toe te geven, ik was misleid.

De blunder die onze tegenstrevers gemaakt hebben is dat zij in 1996 beslag gelegd hebben op die onbeschikbare reserverekening (in totaal 8,32 miljard euro). Op het ogenblik dat men onbeschikbare reserves begon te transfereren zijn er een aantal slapende honden wakker gemaakt en toen die begonnen te snuffelen bleek dat die verhaaltjes over die geïndexeerde obligatie en over die eigendommen van de Staat in feite fabeltjes waren.

Onze achtbare tegenstrevers zijn leugenaars en bedriegers, dat mogen we niet uit het oog verliezen.
De huidige onafhankelijke directeurs van de NBB dat is hetzelfde als maagdelijke prostituees, een mooie fantasie maar ik zou er toch niet teveel extra voor betalen.

Nieuwe acties in Amsterdam!

februari 24, 2007

Maandag 23 april 2007 (onder voorbehoud)

In de voormiddag uitdelen van pamfletten aan de gebouwen van de Nederlandsche Bank.

Om 16 uur grote persconferentie in Amsterdam.

Op dinsdag 24 april zullen we dan de AV van ING opluisteren!
Op woensdag 25 april wonen we de AV van Aegon bij.
Op donderdag 26 april is ABN-Amro aan de beurt.

NBB aandeelhouders, die aan één of meerdere van deze acties wensen deel te nemen, zijn bij deze uitgenodigd. We maken er een gigantisch feest van!

Een geslaagde dag!

februari 24, 2007

Tijdens de dag had ik drie interviews afgewerkt doch het grote werk was voor ’s avonds. Om 18 uur gingen we eraan beginnen. De bedoeling was om tijdens een overheerlijk diner tekst en uitleg te verschaffen over de situatie bij de NBB? Nu hadden er in de loop van de dag nog vier mensen afgebeld en omstreeks 19.00 uur verliet de redacteur van Het Financieele Dagblad het restaurant, de man in kwestie had nog familiale verplichtingen, en toen zaten Wapperke en Noshirt daar alleen te koekeloeren. Dat was eerlijk gezegd een opdoffer van formaat en net toen ik om 19.10 uur besloot om mijn verdriet in een sloot alcohol te verdrinken kwamen ze plots van alle kanten en werd het een fantastische avond om nooit te vergeten. Het leuke was dat alle mensen in het bomvolle restaurant met belangstelling die discussie aan de grootste tafel gadesloegen en je zag dat men zich afvroeg wat daar gaande was. Het was echter nogal een deftige bedoening en hier kwamen de mensen geen uitleg vragen. Ik heb dan aan de gerant gevraagd of ik aan de andere tafels pamfletten mocht uitreiken en vanaf dat moment werd er in het restaurant enkel nog over de Nationale Bank van België gepraat. De vragen en de opmerkingen die er toen kwamen hebben mij onwaarschijnlijk veel deugd gedaan. Maandag zullen een aantal Amsterdammers aandeelhouder worden van de NBB en enkele van deze nieuwe aandeelhouders hebben beloofd om op maandag 26 maart 2007 naar de Algemene Vergadering te komen.

Drie journalisten hebben gisteren beloofd persoonlijk aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van onze NBB.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!