Groene Petten op straat!

maart 31, 2008

Vandaag was het zover! Bekijk het filmpje (klik op de pijl in het midden of linksonder):

Vodpod videos no longer available. Of beluister het interview (klik op het pijltje linksonder):

Vodpod videos no longer available.

Bron: deredactie.be

Advertenties

De koers

januari 18, 2008

Heel wat mensen maken zich ongerust over de koers en tegen hen kan ik enkel zeggen wat ik al ontelbare malen herhaald heb in mijn leven:
HET IS NIET DE KOERS DIE TELT, HET IS DE WAARDE DIE ONDER HET AANDEEL ZIT DIE BELANGRIJK IS!

Dit telt uiteraard niet enkel voor de NBB, dit geldt voor ieder aandeel.
Bij de NBB is het enkel wat gemakkelijker omwille van de eenvoud.

Boekwaarde +/-6.000 euro per aandeel
Intrinsieke waarde +/-16.000 euro per aandeel
Koers 2.950 euro

En raad eens wat ik ga doen mocht die koers in de huidige situatie nog wat lager gaan?

En onze tegenstrevers?
Onafhankelijke bestuurders die hun eigen statuten niet kennen!
Onafhankelijke bestuurders die 50.000 euro per aandeel aan één aandeelhouder schenken zonder de rechten van de andere aandeelhouders te respecteren.
Onafhankelijke bestuurders die niet verstandig genoeg waren om van die 50.000 euro per aandeel 2.500 euro te gebruiken om die kleine aandeelhouders uit te kopen terwijl die zich nog van niks bewust waren.
Onafhankelijke bestuurders die niet met hun aandeelhouders durven praten.

Van zulke mensen heb ik eerlijk gezegd geen schrik, die moeten bang van zichzelf zijn.


Gouverneur Finse centrale bank in Brussel!

januari 15, 2008

Op vrijdag 15 februari komt gouverneur Erkki Liikanen van de Bank of Finland naar Brussel om een woordje te placeren: “Is there a Finnish or Nordic model?”

Natuurlijk is er een Fins of Noors model. In landen waar politici hun fatsoen houden en handelen in het belang van de mensen die hen verkozen hebben, werken de mensen liever en hebben ze weinig problemen met het betalen van hun belastingen. Eerste vereiste is natuurlijk dat die politici het voorbeeld geven, als ze echter de wetten niet respecteren die ze zelf gemaakt hebben, knoeien met het eigendomsrecht, vriendjes voor het leven benoemen dan wordt die voorbeeldfunctie echter een gevaar voor het voortbestaan van de Staat.

Vrijdag 15 februari 2008 van 12 tot 13 uur.
Gouverneur Erkki Liikanen van de Bank of Finland
“Is there a Finnish or Nordic model?”
Auditorium van de NBB, Warmoesberg 61 te Brussel
inschrijven via: ja@febelfin.be
informatie: 02/507.68.52

Na de voordracht bieden de aandeelhouders van de NBB de aanwezigen een broodjeslunch aan.


Aan alle aandeelhouders van de NBB

januari 15, 2008

Beste mensen,

2008 wordt het jaar van de waarheid. Na zes jaar rechtvaardige strijd begint bij steeds meer mensen door te dringen dat het refreintje van de onafhankelijke directeurs van de NBB vals klinkt en wordt het dossier door steeds meer waarnemers in binnen- en buitenland gevolgd.

Het leegplunderen van de beursgenoteerde NBB zonder de rechten van de minderheidsaandeelhouders te respecteren, de weigering van de onafhankelijke directie om te praten met haar aandeelhouders, het machtsmisbruik en de arrogantie doen steeds meer wenkbrauwen fronsen. We kunnen het dossier dit jaar een definitieve wending geven doch daarvoor moeten we de handen in mekaar slaan.

De jongste drie jaar ben ik gemiddeld meer dan veertig uur per week in de weer geweest om te voorkomen dat dit schandelijke dossier in de vergeetput zou belanden. Laat het niet voor niets geweest zijn.

Een massale aanwezigheid op de Algemene Vergadering van maandag 31 maart 2008, minstens 500 liefst 1.000 aandeelhouders!
Minstens vijf groene petten op iedere voordracht van onze onafhankelijke directeurs!
Het is een absolute must, ik reken op jullie!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!


AANWEZIGHEID TELT!!!!

januari 9, 2008

JULIE AANWEZIGHEID OP MAANDAG 31 MAART 2008 IS HET ENIGE DAT TELT!!!!

In Frankfurt zitten ze op het puntje van hun stoel!
Laat ons zorgen dat ze eraf donderen van ’t verschieten.

Al jaren vertellen de onafhankelijke directeurs van de NBB aan hun vrienden in Frankfurt dat hier in België alles onder controle is. ALLE aandeelhouders van de NBB zijn immers tevreden, zo vertellen de advocaten van de NBB en de Staat het in de rechtbanken.  En dat vertellen de onafhankelijke directeurs van de NBB uiteraard ook aan hun collega’s in het buitenland. Alle aandeelhouders van de NBB zijn tevreden met het riante dividend, het openlijke bedrog en het toekomstgerichte beleid van de onafhankelijke directie. “Iedereen is tevreden behalve een paar professionele oproerkraaiers”, zo vertelde de befaamde meester Van Ommeslaeghe tegen de voorzitster van de Rechtbank van Koophandel in Brussel. En op dat moment kwam Noshirt op het idee om die groene petten te laten maken opdat men tijdens de AV de koppen zou kunnen tellen.

Dat was zonder meer een kantelmoment in dit dossier waarvoor we meester Van Ommeslaeghe eeuwig dankbaar zijn.


Maandag 31 maart 2008!!!

januari 9, 2008

Voor alle duidelijkheid wil ik toch nog maar eens het onwaarschijnlijke belang van de algemene vergadering van 31 maart 2008 onderstrepen. We krijgen hier de gelegenheid om de genadeslag toe te brengen. Het enige wat we hiervoor nodig hebben is 500 gemotiveerde aandeelhouders. Vijfhonderd mensen die een hallucinant spektakel te zien zullen krijgen van acht politieke marionetten die zich zonder enig verweermiddel zullen moeten verdedigen tegen de terechte grieven van de aandeelhouders die al tientallen jaren op de meest onrechtvaardige manier werden behandeld.

De onafhankelijke directeurs van de NBB: ze hebben het al moeilijk gehad de jongste jaren, het is klein bier met hetgeen ze op 31 maart 2008 zullen meemaken.

De arrogantie en de minachting, die de politiek benoemde marionetten ten overstaan van hun aandeelhouders aan de dag legden, zullen op maandag 31 maart 2008 hun tol eisen! De manier waarop onze beursgenoteerde NV werd leeggeplunderd, de wijze waarop de statuten werden verkracht, het bedrog en de leugens: de tijd is gekomen dat Boontje om zijn loontje gaat komen.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!


Maandag 26 november 2007

oktober 27, 2007

Op maandag 26 november 2007 komt onze onafhankelijke gouverneur Guy Quaden een voordracht geven in Mons.  Gelet op het belang van een talrijke aanwezigheid en de aandacht die er in Wallonië begint te groeien voor dit dossier is het belangrijk dat er zoveel mogelijk groene petten in Bergen zijn die dag.

Inschrijven via de website van de NBB of via de link die ik eerder postte.


Onafhankelijk regent Durez in Bergen

oktober 27, 2007

Op donderdag 25 oktober gaf onafhankelijk regent Martine Durez een mooie voordracht op de universiteit in Bergen.  Ik had een bijzonder vervelende vraag voorbereid doch mevrouw Durez was zo charmant en vriendelijk dat ik het niet over mijn hart kreeg.  Ik hield het dan maar bij enkele vragen over de post en Belgacom.  Na de voordracht had ik nog een zeer aangenaam gesprek met onze onafhankelijke regent en met enkele andere belangrijke personaliteiten uit Wallonië.  Ik ontving tevens twee uitnodigingen om over het NBB dossier een voordracht te komen geven in twee humaniora’s te Bergen.

De voordrachten zullen deels in het Nederlands en deels in het Frans worden gegeven.  De vraagstelling en de antwoorden op de vragen zullen in het Frans zijn.


Inbreng van een uitvinding!

oktober 27, 2007

De Staat heeft inderdaad nooit één cent geïnvesteerd in de NBB.
De Staat bracht echter een fantastische uitvinding in: papieren geld.

In het begin een zeer risicovolle onderneming doch de jongste vijftig jaar een kaskraker van jewelste.
De privé aandeelhouders brachten het kapitaal in en kregen in ruil hiervoor ongeveer 20% van de opbrengsten;
De Staat bracht die schitterende uitvinding in en kreeg in ruil 80% van de opbrengsten.

Een correcte deal waar ik geen enkel probleem mee heb.
De jongste 15 jaar kreeg de Staat van de onafhankelijke directeurs echter 99,9% van de koek en tot nader order is 99,9 niet gelijk aan 80.

Het verschil tussen 99,9 en 80 bedraagt slechts 25% in het voordeel van de Staat;
Het verschil tussen 0,1 en 20 is echter 20.000% in het nadeel van de minderheidsaandeelhouders. De minderheidsaandeelhouders hadden de jongste 15 jaar dus 200 keer meer moeten krijgen dan hetgeen ze ontvangen hebben.

Als de minderheidsaandeelhouders 200 keer meer gekregen hadden dan zou de balans in evenwicht geweest zijn 80% voor de Staat – 20% voor de minderheidsaandeelhouders.

Nu heeft de Staat meer dan 50.000 euro per aandeel ontvangen en de minderheidsaandeelhouders bijna niks. Zulke overdrijvingen blijven niet ongestraft!


1948

oktober 27, 2007

Er bestaan nogal wat misverstanden omtrent hetgeen in 1948 gebeurde, daarom volgende toelichting:

We moeten hier een beetje opletten. Gelet op de winstverdeling en de verdeling van de reserves zoals dat in 1926 werd bepaald ontstond er in 1948, toen de Staat 50% van de aandelen “kreeg”, een situatie die voldeed aan de economische realiteit. Voor 1948 kreeg de Staat immers hetzelfde als na 1948 alleen onder een andere vorm.

Vanaf toen was de situatie eigenlijk duidelijker dan daarvoor en de minderheidsaandeelhouders werden beschermd tegen de willekeur van de hoofdaandeelhouder. Dertig jaar later begon de Staat echter steeds meer de tiran uit te hangen en begon men zich langzaam maar zeker de eigendommen van de minderheidsaandeelhouders toe te eigenen. Hetgeen er vanaf 1988 met het goud gebeurde, de schrapping bij wet van het systeem van de dubbele meerderheid en het transfereren van de onbeschikbare reserves waren wel regelrechte onteigeningen zonder compensatie.

De dief die steeds gulziger wordt naarmate er niemand reageert tegen zijn diefstallen, het is van alle tijden. Geen nood echter, de stouteriken zijn reeds tegen de lamp gelopen, ze beseffen het echter nog niet. Hoe langer het duurt voor dat besef doordringt hoe hoger de rekening zal oplopen.